เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 28 ก.พ. 2 ซามูเอล 21:1-22

หลายครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มีสาเหตุจากการกระทำ หรือความผิดบาปที่ทำไว้ในอดีต และยังไม่ได้แก้ไข หรือสารภาพ ทำให้เราขาดการอวยพรจากพระเจ้า สำรวจดูว่า  ชีวิตคุณเป็นเช่นนี้หรือไม่ ถ้ามี คุณจะจัดการอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *