วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ อิสยาห์ 43:2 “ลุยน้ำ ลุยไฟ”

เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ @เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ @น้ำจะไม่ท่วมเจ้า
เมื่อเจ้าลุยไฟ @เจ้าจะไม่ไหม้ และเปลวเพลิง@จะไม่เผาผลาญเจ้า

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “การปกป้อง” ของพระเจ้าที่มีต่อเรา ในยามที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง “ลุยน้ำ ลุยไฟ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ลองทบทวนดูว่า คุณกำลัง “ลุยน้ำ ลุยไฟ” ในเรื่องใดอยู่ (การเรียน การทำงาน ความรัก ครอบครัว เพื่อน การเงิน การรับใช้ ฯลฯ) อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2-3 รอบ ก่อนที่จะอธิษฐานฝากเรื่องราวเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เลวีนิติ 21-22           มัทธิว 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *