วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ สุภาษิต 4:13-14 “ชีวิตที่บริสุทธิ์”

@จงยึดวินัยไว้ และอย่าปล่อยไป @จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิต
ของเจ้า@อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้าย และ@อย่าเดินในทางของคนอธรรม

Q1 ผู้เขียนสุภาษิตได้ให้ “คำแนะนำ” สำหรับ “การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์” ไว้ 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” นี้มาช่วยรักษาชีวิตของคุณให้บริสุทธิ์อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        กันดารวิถี 9-11      มาระโก 5:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *