วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม สดุดี 39:4 “วันเวลาของข้าพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์ทราบถึงบั้นปลายของข้าพระองค์
และวันเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใด
ขอให้ข้าพระองค์ทราบว่าชีวิตข้าพระองค์ไม่เที่ยงอย่างไร

Q1 คำว่า “บั้นปลาย” “วันเวลา” “นานสักเท่าใด” และ “ไม่เที่ยง” สะท้อนให้เห็นถึง “ความจริงของชีวิตมนุษย์” อย่างไร? (ดู สดุดี 90:10 ประกอบ)
Q2 อ่านประโยคนี้ “วันเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใด” ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณจำได้ หลับตาและถามตัวเองว่า พระเจ้ากำลัง “เตือนสติ” หรือ “สอนคุณ” ในเรื่อง “วันเวลาในชีวิตของคุณที่มีอยู่” อย่างไร?
หมายเหุต: สดุดี 90:10 กำหนดปีของข้าพระองค์คือเจ็ดสิบ หรือสุดแต่เรื่องกำลัง ก็ถึงแปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบาก ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญัติ 17-19      มาระโก 13:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *