วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม โคโลสี 3:23 “ท่าทีในการทำงาน”

ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด @ก็จงทำด้วยความเต็มใจ
@เหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์

Q1 ในขณะที่มนุษย์ให้ความสำคัญกับ “ความสามารถ” “ความสมบูรณ์” ของคนที่จะเลือกเข้ามาทำงาน แต่เปาโลกลับให้ความสำคัญกับ “ท่าทีในการทำงาน” มากกว่า ท่าทีนั้นคือ? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำ “ท่าทีในการทำงาน” ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร? (การเรียน / การทำงาน / การรับใช้ / ความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ฯลฯ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        ผู้วินิจฉัย 11-12     ลูกา 6:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *