วันจันทร์ที่ 4 เมษายน เอเฟซัส 4:16 “อวัยวะ”

คือเนื่องจากพระองค์ (พระเยซูคริสต์) นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่@ติดต่อสนิท
และประสานกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ทรงประทาน
@ได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก
เมื่ออวัยวะทุกอย่าง@ทำงานตามความเหมาะสมแล้ว

Q1 “พระเยซูคริสต์” มีความสำคัญในการเติบโตของ “ร่างกาย” (คริสตจักร) และการทำงานของ “อวัยวะ” (สมาชิก) อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะเป็น “อวัยวะ” (สมาชิก) ที่ทำงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้ “ร่างกาย” (คริสตจักร) เติบโตขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        นางรูธ 1-4             ลูกา 8:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *