วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน โคโลสี 4:5-6 “จุใจ”

จงปฏิบัติกับคนภายนอก@ด้วยใช้สติปัญญา @โดยฉวยโอกาส
@จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ @ปรุงด้วยเกลือให้มีรส
เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน

Q1 เปาโลได้ให้ “หลักการ” ใน “การประกาศข่าวดี” กับคนที่ไม่เชื่อไว้อย่างน้อย 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะ “เตรียมตัว” เพื่อจะตอบคำถามเกี่ยวกับ “ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์” ให้คนอื่นๆ จนพวกเขา “จุใจ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 7-9       ลูกา 9:18-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *