วันอังคารที่ 12 เมษายน สุภาษิต 16:1 “ความสำเร็จ”

แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้า

Q1 มีคนพูดว่า “การคิด และการวางแผนที่ดี จะทำให้งานสำเร็จ” แต่ผู้เขียนสุภาษิตมองว่า “ความสำเร็จ” จะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้ในการคิด และการวางแผนงานต่างๆ ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู สุภาษิต 3:5-6 ประกอบ)
หมายเหตุ: สุภาษิต 3:5-6 5 จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง 6 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 19-21   ลูกา 11:29-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *