วันจันทร์ที่ 25 เมษายน โคโลสี 2:8 “คำสอนผิด”

จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา
และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์
ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล @ไม่ใช่ตามพระคริสต์

Q1 อะไรคือ อันตรายของ “การตกเป็นเหยื่อ” หลักปรัชญา คำล่อลวง ตำนาน วิญญาณต่างๆ ในโลกนี้? (สังเกตคำหลังคำว่า “ไม่ใช่” และดู 1 ยอห์น 4:3 ประกอบ)
Q2 ปัจจุบันมีคำสอนผิดมากมายในสังคมคริสเตียนไทย คุณจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการล่อลวง จากการสอนผิดเหล่านั้นอย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 4:3-4 ประกอบ)
หมายเหตุ:  1 ยอห์น 4:3 และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมา และบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว
2 ทิโมธี 4:3-4 3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟัง เพื่อบรรเทาความอยาก 4 เขาจะเลิกฟังความจริง และจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 21-22   ลูกา 18:18-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *