วันอังคารที่ 26 เมษายน เอเฟซัส 4:29 “คำพูด”

อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและ
@เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อจะได้@เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่าง “คำหยาบคาย” และ “คำกล่าวที่ดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็น”)
Q2 ทบทวนดูว่า คำพูดที่ออกมาจากปากของคุณ ส่วนใหญ่เป็น “คำหยาบคาย” หรือ “คำกล่าวที่ดี”? อธิษฐานของการทรงนำและเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า (ดู ยากอบ 3:10 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 3:10 คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 23-24   ลูกา 19:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *