เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 28 มิ.ย. กิจการ 19:21-41

การจลาจลที่เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสนั้นเป็นเพราะ ช่างทำรูปปั้นพระอารเทมิสกลัวว่า ตนเองจะสูญเสียรายได้จากการขายรูปปั้น ถ้าคนในเมืองหันไปเชื่อพระเจ้า เงินทองและความร่ำรวยทำให้คนเรามองไม่เห็นความจริงในเรื่องของพระเจ้า จนบางคนมีความคิดว่า “เงินคือพระเจ้า” จงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เงินทองหรือความร่ำรวยกลายเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *