วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน อิสยาห์ 43:2 “สัญญา”

เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ @เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ
@มันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ @เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และ@เปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า

Q1 พระเจ้าทรง “สัญญา” กับ “ผู้ที่เชื่อในพระองค์” เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ “ปัญหา” ในชีวิตอย่างไร? (สังกตคำหลัง @)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่อกับคำพูดหลัง ¥ พระเจ้าทรงหนุนใจคุณในการต่อสู้กับ “แม่น้ำใหญ่” (ปัญหาใหญ่) หรือ “เปลวเพลิง” (ความร้อนใจ) ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เนหะมีย์ 4-6 กิจการ 2:29-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *