วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน สุภาษิต 29:11 “โกรธ”

@คนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่ แต่คนมีปัญญาย่อมยับยั้งไว้เงียบๆ

Q1 ทำไมเวลาที่ “โกรธ” เราไม่ควรที่จะพูดมาก หรือแสดงอาการโต้ตอบอย่างทันทีทันควัน? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู สุภาษิต 15:18 ประกอบ)
Q2 คุณเคยทำให้ใครต้องได้รับ “บาดเจ็บ” เพราะความโกรธที่ขาดการยับยั้งชั่งใจของคุณบ้างหรือเปล่า?  อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณจากความโกรธแบบนั้น และหาโอกาสที่จะไปขอโทษคนที่คุณทำให้บาดเจ็บ
หมายเหตุ: สุภาษิต 15:18 คนอารมณ์ร้อนเร้าให้เกิดการวิวาท แต่คนที่โกรธช้าก็ระงับการพิพาท


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โยบ 14-16 กิจการ 9:23-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *