วันอังคารที่ 17 มกราคม ผู้วินิจฉัย 3:7-30 “โอทนีเอล & เอฮูด”

พระคัมภีร์ได้บันทึกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจว่า “คนอิสราเอลได้กระทำความชั่วในสายพระเนตร
พระเจ้า (อีก)” ข้อ 7, 12 ซึ่งเราจะพบประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในหนังสือผู้วินิจฉัย ซึ่งช่วยตอกย้ำถึงประโยคสุดท้ายที่ได้สรุปไว้ในผู้วินิจฉัย 21:25 ที่ว่า “ทุกคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นชอบ”
แต่พระเจ้าได้สำแดงพระคุณโดยส่งผู้วินิจฉัยมาช่วยทุกครั้ง

Q1  เมื่ออิสราเอลร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ข้อ 9, 15) พระเจ้าทรงส่ง โอทนีเอล และ เอฮูดมาช่วย อะไรคือคุณลักษณะพิเศษของคนที่พระเจ้าส่งมา? (ข้อ 10, 15-16)
Q2  ชีวิตของโอทนีเอลและเอฮูดเป็นตัวอย่างในการเตรียมชีวิตของคุณ สำหรับการรับใช้พระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *