วันพุธที่ 2 พฤษภาคม นางรูธ 2:1-13 “ไม่มีเรื่องบังเอิญ”

สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า เราไม่เชื่อในเรื่องของโชคชะตา หรือการบังเอิญ แต่เราเชื่อว่า เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นอยู่ในการครอบครอง และการดูแลของพระเจ้า เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า เป็นแผนการของพระเจ้า โดยที่มีเราเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในน้ำพระทัยและแผนการของพระองค์ในเรื่องนั้นๆ

Q1 การที่นางนาโอมีและนางรูธกลับไปถึงแผ่นดินอิสราเอลในช่วงฤดูเกี่ยวข้าว (1:22) เผอิญเข้าไปในที่นาของโบอาส ตระกูลเดียวกับเอลีเมเลค (ข้อ 3) โบอาสสนใจไตร่ถาม (ข้อ 5) โบอาสอนุญาต (ข้อ 8) โบอาสรู้เรื่องราวของนางรูธค่อนข้างละเอียด (ข้อ 11-12) คุณคิดว่า เป็นเรื่องบังเอิญหรือแผนการของพระเจ้า? (อ่านข้อ 12 ประกอบสำหรับการตอบคำถาม)
Q2 ลองทบทวนดูว่า คุณมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร? เป็นเหตุการณ์บังเอิญหรือแผนการของพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *