วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2 พงศาวดาร 32:1-8 “ความสำเร็จ”

เฮเซคียาห์สำแดงให้เห็นถึงความสามารถของพระองค์ในด้านการสงครามด้วย พระองค์ทรงทำการปิดน้ำพุต่างๆ นอกเมือง และสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเข้ามาสู่ในเมือง เพื่อไม่ให้กองทัพของอัสซีเรียมีน้ำดื่ม ซึ่งต่อมาระบบส่งน้ำนี้ถือว่า เป็นระบบชลประทานที่สำคัญมากสำหรับการเพาะปลูกและการดำเนินชีวิตของประชาชนอิสราเอล (ดู 2 พงศาวดาร 32:30 และ 2 พงศ์กษัตริย์ 20:20 ประกอบ)

Q1 แม้ว่าเฮเซคียาห์จะตระเตรียมตัว และวางแผนอย่างดีสำหรับการทำศึกสงคราม (ข้อ 5-6) แต่สิ่งที่ทำให้เฮเซคียาห์มั่นใจว่าจะชนะสงครามคืออะไร? (ดูข้อ 7-8 ประกอบ)
Q2 คุณให้พระเจ้ามีส่วนในแผนงานในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? อ่านสุภาษิต 16:1 และอธิษฐานมอบแผนงานของคุณไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *