วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน เอสเธอร์ 5:1-14 “เป็นที่โปรดปราน”

หลังจากการอดอาหาร (อธิษฐาน) 3 วัน 3 คืน พระนางเอสเธอร์ตัดสินใจเข้าเฝ้ากษัตริย์อาหสุเอรัส ทั้งๆ ที่เสี่ยงกับการถูกประหารชีวิต แต่ทันทีที่กษัตริย์มองเห็นพระนางเอสเธอร์ พระคัมภีร์บอกกับเราว่า “พระนางก็เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์” (ข้อ 2) และทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีกษัตริย์อาหสุเอรัสมีความยินดีที่พระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้า พร้อมตอบรับคำเชิญไปงานเลี้ยงพร้อมกับฮามาน

Q1  ดูเผินๆ เหมือนว่า พระนางเอสเธอร์ร้องทูลขอความโปรดปรานจากกษัตริย์อาหสุเอรัส (ข้อ 4, 8) แต่คุณคิดว่าภายในจิตใจของเธอ เธอกำลังคิดอะไรอยู่? (คิดถึงการอธิษฐานตลอด 3 วัน 3 คืน และ ดู สดุดี 19:14 ประกอบ)
Q2  อ่าน สดุดี 19:14 และใช้เวลาอธิษฐานตอบสนองส่วนตัวกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *