วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน เอสเธอร์ 6:1-14 “ไม่ช้า และไม่สาย”

ฮามานวางแผนฆ่าโมรเดคัยด้วยการแขวนคอบนตะแลงแกงสูงถึงห้าสิบศอก และกำลังจะนำเรื่องนี้ทูลกษัตริย์อาหสุเอรัสให้ทราบและอนุญาต แต่พระเจ้าทรงมีแผนการในการช่วยเหลือโมรเดคัยอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งช่วยชีวิตโมรเดคัย และทำให้ฮามานต้องถึงกับคลุมศีรษะร้องไห้คร่ำครวญเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

Q1  คุณเห็นถึงการทรงช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อโมรเดคัยแบบที่ “ไม่ช้า และไม่สาย แต่ทันเวลาเสมอ” อย่างไรบ้าง? ลองเขียนออกมาเป็นข้อๆ
Q2  ถ้าคุณมีความสงสัยในการช่วยกู้ของพระเจ้า ขอให้พระธรรมเยเรมีย์ 29:11 ที่ว่า “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” หนุนใจคุณที่จะมีกำลังขึ้นในพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *