วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ฮาบากุก 3:16-19 “ยอมรับ”

ในตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าฮาบากุกรู้อย่างแน่นอนว่า การลงโทษของพระเจ้าจะมีมาถึงยูดาห์อย่างแน่นอน แต่เขาก็เรียนรู้ที่จะยอมรับและรอคอยอย่างเงียบๆ (ข้อ 17) และเรียนรู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกอย่างเป็นมาจากพระเจ้า

Q1  จากเนื้อหาในข้อ 17-19 สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของฮาบากุกในพระเจ้าที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง? (ดูเปรียบเทียบกับบทที่ 1:2, 12-17)
Q2  คุณจะนำสิ่งที่ฮาบากุกสรุปมาใช้อย่างไรในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *