วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 1 ซามูเอล 18:6-16 “ดาวิด – ความอิจฉาริษยา”

ชีวิตของดาวิดเหมือนกับดวงดาวที่เปล่งแสงประกายอย่างงดงาม เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน ไม่ว่าการสงครามใดที่ดาวิดนำทัพออกไปรบ จะกลับมาพร้อมกับชัยชนะเสมอ จนขนาดที่มีการร้องเพลงว่า “ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ” และนี่คือจุดเริ่มต้นของความยากลำบากในชีวิตของดาวิด

Q1  ลองสังเกตกระบวนการ “ความอิจฉาริษยา” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของซาอูล (สังเกตคำกิริยาใน ข้อ 8, 9, 11, 12, 15, 16)? หมายเหตุ : วิญญาณชั่วจากพระเจ้าไม่ได้หมายความว่า ในพระเจ้ามีวิญญาณชั่ว แต่เป็นการใช้รูปภาษาที่เชื่อว่า ทุกอย่างมาจากพระเจ้า ในที่นี่หมายถึง พระเจ้าอนุญาตให้วิญญาณชั่วมาครอบงำซาอูล
Q2  ความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นได้กับทุกคน ลองสำรวจตัวของคุณว่า กำลังอยู่ในกระบวนการของความอิจฉาริษยาใครหรือเปล่า? ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *