วันพุธที่ 2 มกราคม 1 ซามูเอล 24:1-22 “ดาวิด – สิ่งที่ถูกต้อง”

ซาอูลพยายามตามฆ่าดาวิดทุกครั้งเมื่อมีโอกาส แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกว่า ดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าซาอูลแต่ก็ไม่ได้ทำ (มีโอกาสอย่างน้อย 2 ครั้ง) จนซาอูลได้พูดสรุปว่า กษัตริย์คนต่อไปที่พระเจ้าจะแต่งตั้งคือ “ดาวิด” (ข้อ 19-20)

Q1 อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดาวิดเลือกทำใน “สิ่งที่ถูกต้อง” มากกว่าทำตามใจตัวเอง? (ดูข้อ 6, 10, 13)

Q2 คุณจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับดาวิดในชีวิตของคุณวันนี้ในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *