วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม เลวีนิติ 10:1-7 อาโรน – “ทำตามคำสั่ง”

อาโรนทำหน้าที่ของปุโรหิตเป็นครั้งแรก โดยเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าทุกประการ ซึ่งทุกอย่างก็น่าจะจบแบบมีความสุข (เลวีนิติ 9) แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือ ลูกชาย 2 คน ของอาโรนคือ นาดับและอาบีฮูกลับทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำ

Q1  ดูเหมือนนาดับและอาบีฮูจะคิดว่า พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม (ดูจากการนำกระถาง “ของเขา” มา (ข้อ 1) แต่พวกเขาคิดผิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ? (ดูข้อ 2, 6 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า การมาเป็นคริสเตียนของคุณ ทำให้คุณ “เชื่อฟังและทำตาม” สิ่งที่พระเจ้าบอกมากขึ้น หรือทำให้คุณหาช่องทางที่จะ “ทำตามใจตัวเอง” มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *