วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม เนหะมีย์ 5:1-19 “อุปสรรคภายใน”

เนหะมีย์สามารถป้องกันอุปสรรคจากภายนอกได้สำเร็จ  งานน่าจะเดินต่อไปได้ดี แต่เนหะมีย์กลับพบว่ายังมีอุปสรรคจากภายในอีก เรียกว่าเจอทั้งศึกนอกและศึกใน  อุปสรรคภายในคือ  ก่อนที่เนหะมีย์จะมา มีปัญหาเรื่องการกันดารอาหาร ทำให้มีการหยิบยืมเงินกันเพื่อจะซื้ออาหารในระหว่างพี่น้องชาวอิสราเอล และตอนนี้ต้องชดใช้หนี้   มีประชาขนจำนวนมากต้องขายที่นา ขายสวนองุ่นเพื่อหาเงินมาชำระหนี้ หรือแม้แต่ต้องขายลูกสาว ลูกชายให้เป็นทาส เพื่อชดใช้หนี้ที่มี  และแน่นอนว่าปัญหานี้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างท่ามกลางชนชาติอิสราเอล (ข้อ 1) จนเนหะมีย์ต้องเรียกประชุมผู้นำ และหาข้อสรุปในเรื่องนี้

Q1 เนหะมีย์ตอบสนอง และจัดการกับปัญหาที่ได้ยินอย่างไร? (ดูข้อ 6-13,18ข, 19 ประกอบ)
Q2 พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” กิจการ 20:35 คุณคิดว่า คุณจะช่วยเหลือพี่น้อง หรือคนอื่นๆ ที่คุณรู้จัก โดยไม่หวังผลตอบแทนได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *