วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม อพยพ 15:22-27 “เยโฮวาห์รัฟฟา” Jehovah Rapha

พระนามที่ห้าที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์รัฟฟา” Jehovah Rapha หมายถึง พระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเรา ซึ่งปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ที่อิสราเอลกับพระเจ้าที่ตำบลมาราห์ โดยบ่นต่อว่าในเรื่องน้ำขม ในระหว่างทางที่อพยพมาจากอียิปต์

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากความเจ็บไข้ได้ป่วย และได้รับการรักษาจากพระเจ้าแพทย์ของเรา? (ดูข้อ 26 สดุดี 103:2-5 ประกอบ)
Q2  แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกโรคภัยไข้เจ็บจะมาจากความผิดบาปของเรา ถ้าเวลานี้คุณกำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยอยู่ อธิษฐานมอบความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า และอ่าน อิสยาห์ 53:4-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *