วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน โรม 12:1-2 “เครื่องบูชาที่มีชีวิต”

เปาโลได้ใช้ภาพของการถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้า มาเปรียบเทียบกับการถวายตัวของคริสเตียน โดยเปาโลบอกในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่า ให้เราถวายตัวเป็น “เครื่องบูชาที่มีชีวิต” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลย แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา

Q1  “การถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “การอุทิศตน” และ “จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “การยอมจำนน”?
Q2  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณไม่สามารถถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต และมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *