วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม กิจการ 17:16-34 “กรุงเอเธนส์”

เปาโลหนีการต่อต้านที่เมืองเบโรอา แต่ก็ทิ้งให้สิลาสกับทิโมธีอยู่ที่นั้น โดยเปาโลไปรอเพื่อนร่วมรับใช้ทั้งสองคนที่กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของโรม ซึ่งคนที่นั่นสนใจที่จะฟังเรื่องราวใหม่ๆ และสนใจในเรื่องของวิทยาการต่างๆ ทุกแขนง (ข้อ 21)

Q1  เปาโลได้ใช้วิธีการอย่างไรในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนในกรุงเอเธนส์? (ดูข้อ 22-31 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำแนวทางในการประกาศของเปาโลมาใช้ในการประกาศกับคนที่คุณรู้จักได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *