วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2 ซามูเอล 7:18-29 “ดาวิด & พระวิหาร II”

ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีให้กับดาวิด และพงศ์พันธ์ของเขาอย่างมากมาย ทำให้ดาวิดรู้สึกว่า ตนเองไม่สมควรจะได้รับพระกรุณาของพระเจ้า ท่านจึงเข้าไปอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าในพลับพลา ซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่น่าสนใจมาก

Q1  แม้ดาวิดจะรู้สึกว่า สิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าจะมากเกินกว่าที่เขาควรจะได้รับ แต่ดาวิดก็ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ จากคำอธิษฐานของดาวิด คุณคิดว่า อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดาวิดยอมรับสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้? (ดูข้อ 20, 21, 22, 23 ประกอบ)
Q2  จากความตั้งใจของดาวิดเพียงคนเดียว ทำให้พระพรของพระเจ้าถูกส่งต่อไปยังลูกหลานในตระกูล  คุณจะส่งต่อความเชื่อของคุณในพระเจ้าไปยังลูกหลาน ไปยังคนในครอบครัว ไปยังคนที่คุณรักได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *