วันพุธที่ 3 กันยายน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:8-14 “เอลีชา”

ทันทีที่เอลีชาได้ยินว่า กษัตริย์โยรัมฉีกฉลองพระองค์ออก เพราะเป็นทุกข์ใจเรื่องจดหมายของกษัตริย์ซีเรีย และการรักษานาอามานให้หายจากโรคเรื้อน โดยคิดว่า เป็นแผนการของกษัตริย์ซีเรียที่จะหาช่องทางมาโจมตีอิสราเอล เพราะจากคำพูดของกษัตริย์โยรัมที่ว่า “เราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี้จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อน” แสดงให้เห็นว่า พระองค์ไม่เชื่อว่า จะมีใครรักษานาอามานได้

Q1  คุณคิดว่า ทำไมเอลีชา ไม่ได้ตอบสนองเหมือนกับกษัตริย์โยรัม และยังบอกให้พระองค์ส่งนาอามานมารับการรักษาที่บ้านของท่าน? (ดูข้อ 8 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำแบบอย่างชีวิตของเอลีชา และสดุดี 121:1-2 ที่ว่า “1 ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก” ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *