วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน มาระโก 8:1-13 “หมายสำคัญ”

จากข้อ 11-13 บอกความจริงกับเราว่า ผู้คนที่ติดตามพระเยซูในเวลานั้น โดยเฉพาะพวกฟาริสีมีความปรารถนาอย่างหนึ่งคือ การได้เห็น “หมายสำคัญ” เห็นการอัศจรรย์ เห็นฤทธิเดชของพระเจ้า อยากเห็นอะไรที่น่าตื่นเต้น แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาลืมไปคือ การได้รู้จักว่า “พระเยซู” คือ “หมายสำคัญของพระเจ้า”

Q1  พระเยซูทรงทำหมายสำคัญด้วยการเลี้ยงคน 4,000 คน ด้วยขนมปัง 7 ก้อน ทุกคนได้ทานจนอิ่ม และยังมีขนมปังเหลือถึง 7 ตะกร้า อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้พระเยซูทรงกระทำหมายสำคัญนี้? (ดูข้อ 2-3 ประกอบ)
Q2  คุณกำลังมองหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “หมายสำคัญ” ของพระเจ้า หรือ “ความสัมพันธ์” ส่วนตัวกับพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *