วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม มาระโก 14:32-42 “ตามพระทัย”

ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้ สิ่งที่พระเยซูเลือกที่จะทำคือ การใช้เวลาส่วนตัวและอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดา โดยพระองค์ได้พาสาวกคนสนิททั้ง 3 คน คือ เปโตร ยอห์นและยากอบไปที่ภูเขามะกอกเทศ โดยให้ทั้ง 3 คนนั่งรออยู่ ในขณะที่พระองค์เสด็จไปโดยลำพังเพื่อจะอธิษฐาน ซึ่งสาวกต่างรอคอยจนนอนหลับไป

Q1  พระเยซูเสด็จไปอธิษฐานถึง 2 ครั้ง โดยพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงกล่าวคำเหมือนคราวที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหนักหนาสาหัสของสิ่งที่พระเยซูกำลังเผชิญหน้าอยู่ คำอธิษฐานนั้นคือ? (ดูข้อ 36 ประกอบ)
Q2  “ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” จะเป็นส่วนหนึ่งในคำอธิษฐานของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *