วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม โยชูวา 4:1-24 “ตั้งเป็นอนุสรณ์”

หลังจากที่ชนชาติอิสราเอลเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดน พระเจ้าทรงสั่งโยชูวาบอกกับประชาชนให้นำหินจากกลางแม่น้ำจำนวน 12 ก้อน มาตั้งเป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นที่ระลึก และจดจำถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

Q1  พระเจ้าทรงมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 ประการในการสั่งให้ตั้งหินทั้ง 12 ก้อน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เป้าหมายนั้นคือ? (ดูข้อ 14 และ 24 ประกอบ)
Q2  ถ้าชีวิตของคุณเป็น “อนุสรณ์ของพระเจ้า” คนรอบๆ ข้างคุณจะเห็นและรู้จักพระเจ้าในแง่มุมไหนบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *