วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม โยชูวา 6:12-21 “สงครามที่เมืองเยรีโค II”

โยชูวาเดินรอบเมืองมาแล้ว 6 วัน วันละหนึ่งรอบ มาถึงวันนี้เป็นวันที่ 7 ที่เขาจะต้องพาชนชาติอิสราเอลเดินอีกครั้ง และเป็นการเดินที่พิเศษ คือ เดิน 7 รอบพร้อมกับเป่าแตร โห่ร้องในรอบที่ 7   โดยพระเจ้าทรงสัญญาว่า กำแพงเมืองจะพังลง (ข้อ 5) เพื่อชาติอิสราเอลจะเข้าไปโจมตีและยึดเมือง

Q1  ลองจินตนาการว่า ถ้าคุณเป็นโยชูวา และชนชาติอิสราเอลที่เดินมาแล้ว 6 วัน แต่ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้น วันที่เจ็ดที่ต้องเดิน 7 รอบ ผ่านไปแต่ละรอบก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น จนถึงรอบสุดท้ายที่ต้องเดิน คุณคิดว่า สภาพจิตใจ ความรู้สึก ความคิดของโยชูวา และประชาชนที่เดินในรอบที่ 7 เป็นอย่างไรบ้าง?
Q2  สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองเยรีโค สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าใน 1 โครินธ์ 2:9 ที่ว่า “ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์” อะไรคือ “เยรีโค” ในชีวิตของคุณ มอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *