วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม โยชูวา 22:7-20 “คนรูเบน คนกาด คนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า II”

การเดินทางของคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ไม่น่าจะมีปัญหา น่าจะจบลงอย่างมีความสุข แต่เมื่อถึงแม่น้ำจอร์แดน คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้ทำแท่นบูชาที่พรหมแดนใกล้แม่น้ำจอร์แดน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะมีคำเล่าลือ แท่นบูชานั้นเป็นแท่นบูชาสำหรับพระอื่น จนเผ่าที่เหลือของอิสราเอลยกกองทัพมาเพื่อจะทำสงครามกับคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า

Q1  อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอิสราเอลรวมตัวกันเพื่อจะทำสงครามกับคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า? (ดูข้อ 16, 17, 20 ประกอบ)
Q2  ความกลัวของคนอีก 9 เผ่า เป็นความกลัวที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะจัดการกับคนที่อาจจะนำมาซึ่งความผิดบาปมาสู่ทุกคน ถึงแม้ว่าคนที่เป็นต้นเหตุจะเป็นพี่น้องของตน และเคยทำสงครามด้วยกันมาก็ตาม ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า คุณมีความยำเกรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? เหมือนหรือแตกต่างจากคนทั้ง 9 เผ่า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *