วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม โยชูวา 24:1-15 “คำอำลาของโยชูวา III”

นับเป็นครั้งที่สองที่โยชูวาเรียกผู้นำ และประชาชนให้มารวมตัวกัน เพื่อจะเตือนสติพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการติดตามพระเจ้า และนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายของโยชูวาก่อนที่ท่านจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อมีอายุได้ 110 ปี

Q1  โยชูวาได้เล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมออกมาเป็นชนชาติของพระองค์ การกำเนิดของอิสอัค ชีวิตของยาโคบและลูก 12 คน การเป็นทาสในอียิปต์ การปลดปล่อยของโมเสส การข้ามทะเลแดง การข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา การสงครามที่เยรีโค และชัยชนะเหนือดินแดนทั้งหมด และสรุปถึงสิ่งสำคัญอย่างน้อย 3 สิ่งที่ชนชาติอิสราเอลจะต้องไม่ลืมคือ? (ดูข้อ 14 ประกอบ)
Q2  โยชูวาได้ประกาศต่อหน้าชนชาติอิสราเอลว่า ไม่ว่าชนชาติอิสราเอลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเขาได้พูดหรือไม่ก็ตาม ตัวของโยชูวาและครอบครัวก็เลือกที่จะเชื่อและปรนนิบัติพระเจ้า (ข้อ 15) คิดถึงวันที่คุณได้ตัดสินใจเชื่อและต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลือกของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *