วันพุธที่ 5 สิงหาคม สุภาษิต 3:27-28 “ผู้ที่สมควรได้รับ”

27อย่ายึดความดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับ ในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะกระทำได้
28อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่า “ไปเถอะ แล้วกลับมาอีก พรุ่งนี้ฉันจะให้” ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้ว

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ อย่างใคร่ครวญ คำว่า “อย่ายึด…ไว้” “ผู้ที่สมควรได้รับ” “อยู่ในอำนาจ” “กระทำได้” “และ “มีให้อยู่แล้ว” สอนอะไรเกี่ยวกับท่าทีของการให้บ้าง?
Q2  แน่นอนว่า ในสังคม ในคริสตจักรมีบุคคลมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะได้รับความความช่วยเหลือ สำหรับคุณ ใครคือ “ผู้ที่สมควรจะได้รับ” การช่วยเหลือ หรือ การให้จากคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *