วันอังคารที่ 25 สิงหาคม ยอห์น 2:13-22 “ชำระพระวิหาร”

เมื่อใกล้เทศกาลปัสกา ซึ่งเป็นเทศกาลที่ระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ ประชาชนจะเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า พระเยซูก็เสด็จเข้าที่บริเวณพระวิหารเช่นกัน ซึ่งสภาพพระวิหารที่พระองค์ทรงเห็นในเวลานั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวาย (ข้อ 14)

Q1  พระเยซูทรงตอบสนองอย่างไรต่อสภาพของพระวิหารที่พระองค์ได้เห็น? (ดูข้อ 15 ประกอบ) และอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พระองค์ทรงตอบสนองแบบนั้น? (ดูข้อ 16, 17 ประกอบ)
Q2  คุณรู้หรือไม่ว่า ร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระเจ้า เหมือนกับที่พระธรรม 1 โครินธ์ 13:6 บอกไว้ว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน” ถ้าวันนี้พระเยซูเข้ามาเยี่ยมชมวิหารของพระเจ้าในชีวิตของคุณ พระองค์จะบอกให้คุณนำสิ่งใดทิ้งออกไปจากชีวิตของคุณบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *