วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน สดุดี 90:15 “เท่าๆ กัน”

15 ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวัน เท่ากับที่พระองค์
ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากนั้น และให้มากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการร้าย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ยินดี” “มากวัน” “เท่ากับ” “ ทุกข์ยาก” “มากปี” และ “ประสบการณ์ร้าย” เกี่ยวข้องอย่างไรกับความจริงของชีวิตในเรื่อง “การมีความสุข” และ “การมีความทุกข์” ในชีวิตของคนเรา?
Q2  ทบทวนดูชีวิตของคุณที่ผ่านมาว่า คุณได้ประสบกับช่วงเวลาดีๆ ที่ความสุข และ ช่วงเวลาแย่ๆ ที่ความทุกข์ มากหรือน้อยกว่ากัน อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลาดีๆ ที่มีความสุข และอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแย่ๆ ที่มีความทุกข์เข้ามาในชีวิตคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *