วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ยอห์น 5:9ข-18 “ที่สระเบธซาธา II”

เรื่องราวการรักษาโรคของชายที่สระเบธซาธา น่าจะจบด้วยความชื่นชมยินดี ติดอยู่ที่วันที่พระเยซูทรงรักษาโรคเป็นวันสะบาโต ซึ่งเป็นวันที่ห้ามทำงานใดๆ รวมถึงการรักษาโรค ที่สำคัญพระเยซูบอกให้ชายคนนี้แบกแคร่กลับบ้าน (ข้อ 9-10) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนยิวไม่พอใจ และใช้เป็นช่องทางที่จะฆ่าพระองค์

Q1  ในขณะที่พวกยิว มองสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ (การรักษาโรค) และสิ่งที่ชายผู้ได้รับการรักษาทำ (แบกแคร่กลับบ้าน) เป็นสิ่งที่ผิดกฎที่ต้องปฏิบัติตาม แต่พระเยซูกลับมองเรื่องนี้อย่างไร? (ดูข้อ 14, 17 ประกอบ)
Q2  “อย่าทำบาปอีก” คำพูดประโยคนี้เตือนสติคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสังคมที่มีความผิดบาป และการล่อลวงมากมาย?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *