วันอังคารที่ 15 กันยายน ยอห์น 5:30-46 “ที่สระเบธซาธา IV”

พระเยซูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา” โดยยืนยันว่า ทุกสิ่งที่พระองค์กระทำเป็นการกระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา นอกจากนี้พระเยซูยังยกพยานเพื่อยืนยันว่า คำพูดและการกระทำของพระองค์นั้นเป็นความจริงด้วย

Q1  พระเยซูอ้างพยานอย่างน้อย 3 คนด้วยกันในการยืนยันว่า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระบิดา พยาน 3 คนนั้นคือใคร?
Q2  การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า / การดำเนินชีวิตตามหลักของพระคัมภีร์ อาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า / ไม่เป็นคริสเตียน แต่พระเยซูก็ยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง คุณจะนำแบบอย่างชีวิตของพระเยซูไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *