วันเสาร์ที่ 19 กันยายน ยอห์น 6:35-40 “อาหารแห่งชีวิต II”

พระเยซูได้อธิบายมากขึ้นว่า พระองค์คืออาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาพระองค์จะไม่หิว และผู้ที่วางใจพระองค์จะไม่กระหายอีกเลย (ข้อ 35)

Q1  อะไรคือความหมายของ “การมาหาพระองค์” และ “ไว้วางใจในพระองค์”? (ดูข้อ 39, 40 ประกอบ)
Q2  วันนี้คุณยังมีเรื่องที่คุณยัง “หิว” และ “กระหาย” อยู่มากน้อยแค่ไหน พระเยซูจะมีส่วนทำให้ความหิว และกระหายที่คุณมีอยู่หมดไปได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *