วันจันทร์ที่ 28 กันยายน ยอห์น 8:21-30 “เรากำลังจะจากไป”

สิ่งที่พระเยซูทำ เป็นสิ่งที่ผู้คนในตอนนั้นยากจะเข้าใจ เพราะพระองค์เริ่มพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นั้นคือ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (เพราะบาปของเรา) การฟื้นคืนพระชนม์ และการเสด็จกลับไปหาพระบิดาในแผ่นดินสวรรค์ จนบางคนคิดว่า พระเยซูจะฆ่าตัวตาย (ข้อ 22) แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา แต่เชื่อและไว้วางใจในตัวของพระเยซูยอมติดตามพระองค์ (ข้อ 30)

Q1  พระเยซูได้บอกว่า พวกเขาจะเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆ ที่พระองค์พูดเมื่อไร? (ดูข้อ 28 ประกอบ)
Q2  คำพูดของพระเยซูที่ว่า “เราจะจากไป และท่านทั้งหลายจะแสวงหาเรา และจะตายเพราะบาปของท่าน” ช่วยให้คุณรู้ว่า พระองค์ทรงรักคุณมากน้อยแค่ไหน? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรัก ความรอดที่คุณได้รับผ่านการตายของพระเยซู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *