วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ยอห์น 9:13-34 “คนตาบอดแต่กำเนิด II”

การรักษาชายตาบอดตั้งแต่กำเนิดเป็นสิ่งที่ดี แต่ติดปัญหาที่ว่า พระเยซูทรงกระทำการนี้ในวันสะบาโต ที่เป็นวันต้องห้าม ไม่ให้กระทำการงานใดๆ รวมถึงการรักษาโรค ทำให้ฟาริสีเข้ามาตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการไต่สวนอย่างละเอียดทั้งตัวชายที่ตาบอด และพ่อแม่ของชายตาบอด ซึ่งฟาริสีพยายามที่จะชี้นำ และบอกว่า พระเยซูทรงเป็น “คนบาป” เพราะทำผิดกฎวันสะบาโต (ข้อ 16, 24, 28, 34 ประกอบ)

Q1  ชายตายบอดที่ได้รับการรักษา และพ่อแม่ของเขา ไม่ได้มองว่า พระเยซูทรงเป็น “คนบาป” เหมือนกับฟาริสี แต่พวกเขามองว่า พระองค์คือใคร? (ดูข้อ 17, 22, 30, 31, 32, 33)
Q2  มีคนจำนวนมากในสังคมที่ไม่ชอบคริสเตียน ไม่เชื่อพระเจ้า ไม่อยากฟังเรื่องราวของพระเยซู ในฐานะที่คุณเป็นคนที่ได้รับการไถ่จากพระเยซู ได้รับความรอดเป็นมรดก คุณควรจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการตรวจสอบ / การท้าทาย / การข่มเหง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับชายตาบอดและครอบครัว?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *