วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม ยอห์น 12:27-36 “ได้รับเกียรติ”

ในขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่า พระเยซูกำลังจะมาปลดปล่อยพวกเขาจากการตกเป็นเมืองขึ้นของโรม และตั้งอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมาใหม่   พระเยซูกลับพูดมากขึ้นเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากที่สุดในฐานะของ “ความเป็นมนุษย์” สำหรับพระองค์ ถึงขนาดที่พระองค์เอ่ยปากว่า “ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการย์แห่งกาลนี้” (ข้อ27)

Q1  อะไรคือ เหตุผลที่พระเยซูยอมเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดา โดยยอมตายบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นวิธีการตายที่โหดเหี้ยมและทรมานมากที่สุดในเวลานั้น? (ดูข้อ 28, 32, 36 ประกอบ)
Q2  จากประโยคที่ว่า “เราได้รับเกียรติแล้ว และเราจะให้รับเกียรติอีก” คุณคิดว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติจากชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *