วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 1 เปโตร 5:8, 1 โครินธ์ 10:12 “ การทดลอง & ความประมาท”

มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความทดลอง สิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้เราพ่ายต่อการทดลองคือ “ความประมาท” เหมือนกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินเสมอ ๆ ว่า “ความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตาย” เพราะศัตรูของเราคือ มารซาตานผู้เป็นเจ้าแห่งการทดลองนั้นน่ากลัวกว่าที่เราคิด เหมือนใน 1เปโตร 5:8 ที่บอกกับเราว่า “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

Q1  “เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” (1 โครินธ์ 10:12)   ช่วยให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ความประมาท” และ “การทดลอง” อย่างไร?
Q2  ลองนั่งลงทบทวนดูว่า คุณได้จัดการกับการทดลองที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร? มีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวัง และไม่ประมาทบ้าง เพื่อคุณจะไม่พ่ายแพ้ต่อการทดลองนั้น ๆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *