วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน ยอห์น 19:23-27 “การตรึงที่กางเขน II”

เมื่อมาถึงที่กลโกธา ทหารโรมันได้เริ่มต้นการตรึงพระเยซูด้วยการ เอาเสื้อผ้าของพระองค์มาฉีกแบ่งกัน โดยมีความตั้งใจที่จะกระทำเพื่อเสียดสีดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่กลับกลายเป็นว่า สิ่งที่ทหารโรมันทำ ทำให้คำพยากรณ์ที่ได้กล่าวถึงในสดุดี 22:18 สำเร็จ

Q1  ท่ามกลางวิกฤต และนาทีเป็นตายของชีวิต พระเยซูยังกระทำสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของพระองค์ สิ่งนั้นคือ? (ดูข้อ 26, 27 ประกอบ)
Q2  พระเยซูไม่เพียงแต่ให้เกียรติพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์เท่านั้น แต่พระองค์ยังให้เกียรติมารดาของตน คือมารีย์ในโลกใบนี้ด้วย สิ่งที่พระเยซูได้กระทำเป็นแบบอย่างในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *