วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน ยอห์น 19:38-20:10 “การฟื้นคืนพระชนม์ I”

โยเซฟชาวอาริมาเธีย และนิโคเดมัส เป็นสองบุคคลคนสำคัญที่ไปขออนุญาติปิลาตที่จะนำร่างของพระเยซูมาฝังตามธรรมเนียมก่อนที่จะถึงวันสะบาโต เพราะโดยกฎธรรมเนียนของวันสะบาโตแล้วจะไม่อนุญาตให้ทำสิ่งใด นั้นหมายความว่า ถ้าไม่นำร่างของพระเยซูลงมาฝัง ร่างของพระองค์จะต้องถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนจนกว่าจะพ้นวันสะบาโต
อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูเป็นอุโมงค์ใหม่ และในพระกิตติคุณเล่มอื่นบันทึกว่า มีการปิดอุโมงค์อย่างแน่นหนา และมีทหารมายืมเฝ้า เพราะกลัวว่า จะมีสาวกมาแอบลักร่างของพระเยซู และโกหกว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

Q1  เมื่อมารีย์มาถึงอุโมงค์ สิ่งที่เธอเห็นคืออะไร? และเธอตอบสนองอย่างไร? (ดูข้อ 1, 2 ประกอบ)
Q2  “เห็นผ้าป่านวางอยู่ในอุโมงค์” ประโยคนี้ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูอย่างไร? (ดูข้อ 38, 40, 42 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *