วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม สดุดี 32:1-2 “กลบเกลื่อน & หลอกลวง”

1 บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุข คือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้น
2 บุคคลซึ่งพระเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุข คือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จดจ่ออยู่กับคำว่า“บุคคลใด” “พระเจ้า” “รับอภัยการละเมิด” “มิได้ทรงถือโทษ” “กลบเกลื่อนบาป” “ไม่มีการหลอกลวง” และ“เป็นสุข” คำเหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นขั้นตอนในการ“มีชีวิตที่มีความสุข” อย่างไร? และ “ใคร” คือผู้ที่สามารถประทานความสุขให้กับเราได้?
Q2  ชีวิตของคุณที่ไม่มีความสุขเป็นเพราะคุณยังมีบาปบางอย่างที่คุณยัง “กลบเกลื่อนอยู่” หรือ คุณหลอกตัวเองว่า “ไม่เป็นไรหรอก บาปเล็กๆ น้อย พระเจ้าไม่ถือสาอะไรหรอก” หรือเปล่า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *