วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม ยูดา 14-16 คำพยากรณ์ของเอโนค

ยูดาได้อ้างถึงคำพยากรณ์ของเอโนค ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฐมกาล 5:24 ได้บันทึกเกี่ยวกับตัวของท่านไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ “เอโนคดำเนินกับพระเจ้า แล้วหายหน้าไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป”

Q1  เอโนคได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์สุดท้ายที่คนสอนผิด (ทุรชน) จะได้รับคือสิ่งใด? (ดูข้อ 15 ประกอบ)
Q2  ยูดาได้บอกถึงบุคลิก และลักษณะของคนสอนผิดอย่างไร? (ดูข้อ 16 ประกอบ) คุณจะนำสิ่งนี้มาใช้ในประเมินดูว่า คนไหนสอนผิด คนไหนสอนถูกอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *