วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม มัทธิว 2:13-23 “คริสตมาส – อิยิปต์ & เสียงร้อง & นาซาเร็ธ”

ครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่เราก็รักเขา เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์
โฮเชยา 11:1
พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “ได้ยินเสียงในรามา เป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้
ราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบุตรทั้งหลายของตน นางไม่รับคำเล้าโลมในเรื่องบุตรทั้งหลายของตน เพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้ว”
เยเรมีย์ 31:15
จะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซี จะมีกิ่งงอกออกมาจากรากทั้งหลายของเขา
อิสยาห์ 11:1

ปล.คำว่า กิ่ง มาจากภาษาฮีบรูว่า “เนเซอร์” ซึ่งคำเดียวกับรากศัพท์ของเมืองนาซาเร็ธ

Q1  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมัทธิวทั้ง 3 เหตุการณ์ไม่ว่า จะเป็นการหนีไปอียิปต์ การที่เฮโรดสั่งฆ่าเด็กทารกในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการกลับมาอยู่ที่นาซาเร็ธ ช่วยเราเห็นถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับการมาบังเกิดของพระเยซูอย่างไร?
Q2  เนื้อหาในพระธรรมมัทธิว และคำพยากรณ์ในโฮเชยา 11:1 เยเรมีย์ 31:15 และ อิสยาห์ 11:1 ช่วยให้คุณมีมุมมองต่อวันคริสตมาสปีนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *