วันจันทร์ที่ 11 เมษายน ทิตัส 3:1 “พลเมืองที่ดี”

จงเตือนเขาให้นอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมือง
ให้เชื่อฟังและพร้อมที่จะปฏิบัติงานสัมมาอาชีพใดๆ

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้หลักการพื้นฐานในการเป็น “พลเมืองที่ดี” ของสังคมอย่างไร?
Q2 คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้เวลาที่มีปัญหาด้านการเมือง และการไม่เป็นภาระของสังคมอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 ซามูเอล 17-18 ลูกา 11:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *